Επί της αρχής ορθά το κράτος ενεργεί και απογράφει τα δάση της χώρας καθώς η χαρτογράφηση τους έχει ιδιαίτερη σημασία ως αναπτυξιακό εργαλείο και αποτελεί ασπίδα προστασίας του δασικού μας πλούτου.

Ο ερασιτεχνισμός όμως και η προχειρότητα με τη οποία αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες εγείρουν πολλά ερωτηματικά για το χρόνο και το σκοπό ανάρτησης τους, καθώς οι πολίτες για να αντιμετωπίσουν τα λάθη της ανάρτησης θα υποχρεωθούν σε  κοστοβόρες, ψυχοφθόρες και περίπλοκες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Με την χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών του 1945 αναδεικνύονται πολλά προβλήματα καθώς εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησία του Δημοσίου χιλιάδες καλλιεργήσιμων στρεμμάτων που οι αγρότες τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕ, στην Εφορία κτλ και φορολογούνται και επιδοτούνται γι΄ αυτά. Δημιουργείται λοιπόν άμεσος κίνδυνος απώλειας των επιδοτήσεων αυτών, αν οριστικοποιηθούν οι εκτάσεις αυτές με τη μορφή που έχει σήμερα το δασικό κτηματολόγιο.

Ακόμη, εμφανίζονται ως δασικές και ιδιοκτησία του Δημοσίου, εκτάσεις οι οποίες αποτυπώθηκαν και ενεγράφηκαν οριστικά στο Εθνικό κτηματολόγιο και οι ενστάσεις του Ελληνικού Δημοσίου έχουν κριθεί και απορριφθεί τελεσίδικα από τις επιτροπές ενστάσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Επιπλέον, εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα ιδιωτικής γης που εκχερσώθηκαν μετά από νόμιμη άδεια για δενδροκομική καλλιέργεια. Πολλές δε από αυτές μάλιστα μετά από ενέργειες της Διοίκησης έχουν αλλάξει χαρακτήρα, έχουν υπαχθεί σε πολεοδομικά σχέδια και έχουν αξιοποιηθεί για ανέγερση τουριστικών μονάδων και κατοικιών.

Εμφανίζονται επίσης, ως δασικές και ιδιοκτησία του Δημοσίου εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν βεβαιώσεις ανυπαρξίας δασικής έκτασης από τα αρμόδια δασαρχεία ή και ακόμη όταν γι’ αυτές έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού.

Φυσικά, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό της ανάρτησης των δασικών χαρτών δεν περιορίζονται μόνο στα ως άνω παραδείγματα.

Δίνεται το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη μορφή και το χαρακτήρα των εκτάσεων. Οι αντιρρήσεις μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά παράβολων που ξεκινούν από 20 ευρώ έως και φτάνουν έως τα 3600 ευρώ. Στη Χαλκιδική οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από 28/2/2017 έως 28/4/2017 για όσους μένουν στο εσωτερικό και έως 18/5/2017 για όσους μένουν στο εξωτερικό.

Είναι σχεδόν δεδομένο πως μεγάλο μέρος πολιτών δεν θα ενημερωθεί για αυτή τη διαδικασία και θα απωλέσει τις προθεσμίες και γι’ αυτό πρέπει να ρυθμιστεί διαφορετικά τόσο η διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων όσο και η χρονική προθεσμία για την υποβολή τους.

Η πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να υπάρξει νέα ρύθμιση καθώς ο τρόπος που επιλέχθηκε για την υποβολή των αντιρρήσεων δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα στο μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία στις 28/02/2017