Δικηγορικό γραφείο Αστέριου Χ. Αλβανού

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης συμμόρφωσης της εταιρίας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR)  που έχει τεθεί σε ισχύ από 25.05.2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Όροι χρήσης ιστότοπων
 • Ονόματα χώρου
 • Διαδικτυακές συναλλαγές – Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Κτηματογράφηση
 • Δηλώσεις, αιτήσεις, ενστάσεις
 • Πρώτες εγγραφές και διόρθωση τους
 • Διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων
 • Δασικοί χάρτες
 • Μετανάστευση
 • Ομογενείς
 • Ιθαγένεια
 • Επιστροφή
 • Άδειες διαμονής
 • Προσφυγικό δίκαιο – Πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα

Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας

 • Ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων
 • Διεκδικήσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αποζημιώσεων απολύσεων
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Επίσχεση εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών εταιριών
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Προστασία καταναλωτή
 • Δίκαιο εμπορικών εταιριών
 • Εμπορικά σήματα (κατοχύρωση – προστασία)
 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Εμπορικές μισθώσεις
 • Κοινωνική ασφάλιση – Συντάξεις (διαδοχικές ή ενός φορέα).
 • Διοικητικά πρόστιμα.
 • Αποδοχές προσωπικού – επιδόματα.
 • Ευθύνη προς αποζημίωση.
 • Προσφυγές – Αγωγές.
 • Πολεοδομικό Δίκαιο

Το Δικαστήριο εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και με τις αποφάσεις του έρχεται να προστατεύσει μία σειρά δικαιωμάτων, που η
απαρέγκλιτη τήρηση και προστασία τους μόνο αυτονόητη δεν είναι, ιδιαίτερα σε
περιόδους όπως αυτή που διανύουμε.
Η Σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων:
Το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την απαγόρευση της
δουλείας και των καταναγκαστικών έργων, το δικαίωμα στην προσωπική
ελευθερία και ασφάλεια, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (πολιτική, ποινική, διοικητική,
πειθαρχική), την ελευθερία της έκφρασης.

Μεταφράσεις από/προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα.