Το Γραφείο

Ο Αστέριος Χ. Αλβανός είναι πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Université Paris
13 – Sorbonne Paris Cité, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής και
ασκεί μάχιμη δικηγορία.
Είναι Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)
πιστοποιημένος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων.
Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
δραστηριοποιούμενος σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το δικηγορικό γραφείο αποτελεί συνέχεια οικογενειακής νομικής παράδοσης
υφιστάμενο από το 1984 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής υπό την αιγίδα του δικηγόρου
Χρήστου Α. Αλβανού.