Αστικό Δίκαιο

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Αγωγές αποζημίωσης κλπ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαζύγια – Σύμφωνα συμβίωσης – Διατροφή – Υιοθεσία – Επιτροπεία – Δικαστική συμπαράσταση  κλπ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Συμβάσεις μίσθωσης, έργου, πώλησης δανείου

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέσεις μεταξύ των κληρονόμων