Επί της αρχής ορθά το κράτος ενεργεί και απογράφει τα δάση της χώρας καθώς η χαρτογράφηση τους έχει ιδιαίτερη σημασία ως αναπτυξιακό εργαλείο και αποτελεί ασπίδα προστασίας του δασικού μας πλούτου. Ο ερασιτεχνισμός όμως και η προχειρότητα με τη οποία αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες εγείρουν πολλά ερωτηματικά για το...